Lacivert Film

Cemiyet

Lacivert Film, Sinema ve TV başta olmak üzere, medya için sıra dışı eserler vücuda getirmek gayesiyle tesis edilmiş bir müessesenin ve bu minvalde bir araya gelen, her biri sahasında ehliyet sahibi şahısların çalıştığı bir cemiyettir.

Teşkilatımızın temeli, 80'li yıllardan 90'ların ortasına kadar Sinema ve TV için pek çok nadide eser vermiş Concept Film müessesesine dayanmaktadır. Cemiyetimizin kurucu azalarından Atıl bey, Concept Film'de tecrübe ettiği mesleki terbiye, bilgi, görgü ve felsefeyi Lacivert Film çatısı altında, değişen dünyanın ve yeni medya meselelerinin ihtiyaç ve temayüllerini eklemek suretiyle yeniden kurmuş, bir 'ikinci kuşak' çalışma düzeni tesis etmiştir.

Lacivert Film Yeni Çarşı Cad. No:21 Kısmet Apt. Kat:1 – D:2 Galatasaray – Beyoğlu / İstanbul , P: +90 (212) 244 57 32 (3 Hat), F: +90 (212) 244 67 32, info@lacivertfilm.com
Tüm hakları saklıdır. © 2012
Web Tasarım in/ajans