Lacivert Film

Emre Dündar

 

Lacivert’in renkli simalarından Emre bey, teşkilatın ‘kreatif direktör’üdür. Çocukluğu edebiyat, musiki ve felsefeyle süslenmiş bir ilimler ikliminde geçmiş, işinin ehli muallim ve alimler tarafından yetiştirilmiştir. İlk gençliğinde musikiye ilgisi ağır basmış, Klasik Batı Musikisi ihtisası yapmıştır. Yaman bir kompozitör ve piyanisttir. Türlü Orkestra ve Oda Musikisi eserleri yazmış, şahsiyetli ve vakur nağmeleri pek çok Frenk ilinde icra edilmiş, gıpta edilecek mükafatlar ve müspet tenkitler almıştır. Emre Bey, pek çok film için de musikiler bestelemiştir. Tüm bunlarla beraber, bu nev-i şahsına münhasır, yerinde duramayan acar şahsiyet; uzun senelerdir yazar sıfatıyla pek çok makale, hikaye ve senaryo kaleme almış, almaktadır. Teşkilatta ekseriyetle bu minvalde vazifeler almaktadır.

Üç sene kadar boks da yapmış olan bu müstesna varlık yüzme ve dans dışında bütün sahalarda istidatlıdır. Hasımları onu ancak denize atarak ya da bir dans pistinde mahcup ederek alt edebilirler. Zehirlenerek ya da vurularak öldürülemediği rivayet edilir. Ama, kötü yazılmış bir mısra, ahenksiz bir nağme ya da cılız bir tirat onu perişan eder, tarifsiz acılar çeker.

 

Associates
Lacivert Film Yeni Çarşı Cad. No:21 Kısmet Apt. Kat:1 – D:2 Galatasaray – Beyoğlu / İstanbul , P: +90 (212) 244 57 32 (3 Hat), F: +90 (212) 244 67 32, info@lacivertfilm.com
Tüm hakları saklıdır. © 2012
Web Tasarım in/ajans