Lacivert Film

Tolga Avcil

 

Tolga Bey, teşkilatın en mahir azalarından olup, pek istidatlı bir rejisördür. Sanatının ilmine hakim, her sahada malumatlıdır. Bir filmin zerre halinden vücuda gelişine kadar, her safhasında tesirlidir. Bu beyefendinin de çok parlak bir zekası, yaratıcı kudreti, takdire şayan bir çalışma azmi ve iradesi vardır. Bir Kızılderili reisi gibi mağrur, cenge zırhsız çıkan bir şövalye kadar gözü karadır; bu yiğidin şefkati bir sakin bir umman, hiddeti bir fırtına gibidir. Terakkiperverdir; sanat sahasında bilafasıla inkılaptan yanadır; muasır bir sinema lisanının peşindedir.

Felsefe mezunudur. Boş zaman mefhumuna tahammülü olmadığından olması kuvvetle muhtemel; müzik yapımcılığından menajerliğe, bir çok başka sahada da iştigal etmiştir. Çektiği üç kısa filmin aldığı mükafatlar sayesinde olacak, doğru yolu bulmuş; rejisör olmuştur. Uzun yıllar sayısız filmde türlü sıfatlarla çalışmıştır. Acısıyla tatlısıyla, sayısız tecrübesi vardır: sanatının mutfağından sofrasına, her safhasını iyi tanır. Gözünden hiç bir şey kaçmaz. Lakin saltanatın değil sanatının peşinde bir rejisördür; çektiği her şey bir 'yapım'dan öte 'yapıt' olsun ister, derdi budur. 'Parmak izi' sahibidir.

Tolga Bey ayrıca teşkilata yeni katılan istidatlı gençlerin terbiyesinden sorumludur, özlü nasihatler verir, bu fidanların yeşermesine azami katkıda bulunur. Tolga bey benzeri varlıklar teneffüslerden haz etmezler. Çalışmazlarsa ya mecnun olurlar ya meczup. Hortlayan ölüler de bunlardan çıkar; 'şu iş yarım kalmıştı' diye hortlarlar. Dertlendiği zaman dağlara tırmandığı nakledilir. Lacivert'te olmadığı zaman oralarda olduğu rivayet edilir.

 

Associates
Lacivert Film Yeni Çarşı Cad. No:21 Kısmet Apt. Kat:1 – D:2 Galatasaray – Beyoğlu / İstanbul , P: +90 (212) 244 57 32 (3 Hat), F: +90 (212) 244 67 32, info@lacivertfilm.com
Tüm hakları saklıdır. © 2012
Web Tasarım in/ajans